Psikoterapi Nedir?

I.Yalom, “ Psikoterapi, hayatın yerine geçebilecek yedeği değil, giysili provasıdır”der. Genel olarak insanlar uzun süreli ve tatmin edici bireylerarası ilişkiler kurma ve sürdürmedeki problemleri yüzünden umutsuzluğa düşerler. Bireylerarası modele dayanan psikoterapi, tatmin edici bir ilişkinin önünü tıkayan engelleri ortadan kaldırmaya dayanır. Psikoterapi sayesinde bireyler kendi hayat açmazlarındaki rollerini fark ederler. Kendi rollerini bir kez kabul ederlerse bu durumu değiştirme gücünün – yalnızca kendilerinde – olduğunu anlayabilirler. Psikoterapi, yaşamında bir yerlerde kaybolmuş ve çıkışı yolunu bulamıyormuş gibi hisseden kişiye, çıkışa giden ara ve anayolların olduğunu gösterir.

İnsanın yaşamında geriye bakıp, kendi yaptığı şeylerin sorumluluğunu kabul etmesi büyük pişmanlığa yol açabilir. Terapi sürecinde, bu pişmanlık yeniden biçimlendirilir.

Terapide- asla ama asla- hasta adına karar verilmez. Çünkü alınan kararın sorumluluğunu üstlenmek ve kararların sonuçlarıyla yüzleşmek danışana aittir. Özellikle grup terapileri danışanların kişisel sorumluluklarını kavramalarına yardımcı olmada etkili bir rol oynar. Kararlar pahalıdır. Kimi zaman vazgeçmeyi gerektirir. Karar verme diğer olasılıklarla bağımızı koparır. Kimi zaman bir kariyeri, bir kadını, bir erkeği, bir okulu seçmek ve diğerlerini terk etmek anlamına gelir. Bu yüzden karara giden yol zordur. Sonuçları danışana bir sınır çizer. Kimi danışanlar eyleme geçemediklerini çünkü ne istediklerini bilmediklerini söylerler. Kimi danışanlar ise bir şey isteme hakkına sahip olduklarını düşünmez, bazıları istemekten vazgeçerek kaybetmenin acısından kaçarlar, bazılarıysa etraflarındakilerin isteklerini tahmin etmelerini umarak  isteklerini ifade etmezler. Terapi süreci danışana, ne istediğine dair farkındalık kazandırarak, kendini daha nesnel bir şekilde görmesine olanak sağlar.Bireye anlaşılma ve kabul edilme deneyimi sunar.

Terapi kendini keşfetmeye yönelik bir alıştırmadır. Kendi hakkında bir şeyler öğrenmek isteyen kişiye mükemmel fırsatlar sunar.

Psikoterapi gelişigüzel bir konuşma değil, bir süreç ve yöntem işidir. Psikoloji ya da Psikiyatri kökenli ruh sağlığı çalışanları en az bir psikoterapi ekolünde eğitim gördükten ve süpervizyon alındıktan sonra Psikoterapi uygularlar.

Kaynakça

Yalom.I, Günübirlik Hayatlar, 7.Baskı, İstanbul, Pegasus Yayınları, 2017

Spread the love
yayınlanan