Psikoterapiye Bakışım

Ruhsal olarak sağlıklı toplumlar,  ruh sağlığı yerinde bireylerden oluşur. İçgörü sahibi, duygularının ve düşüncelerinin farkında, empati kurabilen, kendi yolculuğunda yolunu tayin edebilecek iç güce sahip, kendisiyle birlikte diğerlerinin de farkında olan bireyler sağlıklı toplumların oluşmasında katkı sağlayabilir.

Psikolojik yardım hizmetlerinde, bireyin kendi başına kanatlanmasında destek olmak en  temel ilkedir. Ruh sağlığı hizmetlerinde amaç, danışana ne yapması ya da yapmamasını söylemek değil, yolundaki engelleri  fark etmesini sağlamaktır. Danışanın haklarını korumak ve desteklemek en önemli ilkelerdendir.

Danışanlar arasında ırk, cinsiyet, cinsel kimlik tercihi, din ve düşünce ayrımcılığı yapılmaz. Gizlilik ilkesi esastır. Başka bir uzmana ihtiyaç duyulduğunda gerekli yönlendirme yapılır.

Yukarıdaki ifadeler çalışmalarımdaki  temel bakış açımı yansıtır.

 

Spread the love
yayınlanan