Anne ya da Babası Cezaevinde Olan Çocuklar

Bebek dünyaya geldiğinde ilk sosyal ilişkisini anne ya da bakıcı konumundaki kişiler ile kurar. Kendisine yabancı olan bu dünyada, yaşamını sürdürebileceği bilgi ve becerileri ilk olarak kendisine bakım veren kişiden öğrenir. Bebeğin kendine bakım veren ile kurduğu ilişkiye “Bağlanma” denir. Bağlanma ilişkisi, bebeğin kendini güvende hissetmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, duygusal yakınlık görme beklentilerinin karșılanması gibi olumlu

daha fazla oku

Çocuklarda Sosyal Becerilerin Gelişiminin Önemi

Sosyal Beceri, bireyin çevresi ile uyumunda ve diğer insanlarla olan ilişkisinde oldukça önemlidir. Kişilerarası olumlu ilişkilerin kurulabilmesi ve sürdürülebilmesi için bireylerin birbirlerine duygu, düşünce ve isteklerini iletebilmeleri gerekmektedir. Bunun için de bireylerin birtakım sosyal becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Bebek dünyaya geldiğinde ilk sosyal ilişkisini anne ya da bakıcı konumundaki kişiler ile kurar. Kendisine yabancı olan

daha fazla oku

Stres ve Stresle Başetme

Stres, günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş, kişiye özgü olan ve kişinin bütünlüğünü bozan zorlayıcı bir durum olarak tanımlanabilir. Stresin oluşmasına neden olan birçok faktör vardır. Bireyin fiziksel ya da psikolojik durumu için tehdit olarak algıladığı her türlü uyaran, faktör strese neden olabilmektedir. Birey tarafından tehdit edici ve zararlı olarak algılanan ve böylelikle gerilim yaratan

daha fazla oku

Meslektaşlara Yönelik Atölyeler

Çocuk Objektif Testleri ve Çocuk Resimleri Yorumlama Paylaşım Atölyeleri Programın İçeriği: Çocukları  gelişimsel olarak  değerlendirmede yaygın olarak kullanılan objektif ve projektif  testlerin uygulama-yorumlama yeterliliğinin kazanılması, uygulamalı olarak  çocuk objektif testleri ve çocuk çizimlerinin yorumlanması amacıyla meslektaşlara yönelik bilgi paylaşım çalışmaları düzenlenecektir. Çalışmanın birinci durağında; Ülkemizde objektif testler içerinde en çok kullanılan ;  “Bender Gestalt Testi, Porteus

daha fazla oku

Çocuklarda Nasıl Olumlu Davranış Geliştirebiliriz?

Birçok ebeveynin çocukları ile ilgili geleceğe yönelik hayalleri, planlamaları olduğunu söyleyebiliriz. Bu hayallerin ve dileklerin başında muhtemelen çocuklarının “iyi birer insan olmaları” geliyor. Bunun anlamı hepimizin için farklı olabilir. İyi insan olmak nedir peki..? Bana göre ya da size göre diye değişen bir kavram mıdır? Ya da yaşanılan kültüre göre farklılık gösterir mi? İyi insan

daha fazla oku

Bir Öğrenme Güçlüğü: Disleksi

     BİR ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ : DİSLEKSİ Öğrenme bozukluğu; dinleme, konuşma , okuyup yazma, imla, muhakemede bulunma ve matematiksel beceri eksikliği olarak ifade edilmektedir. Disleksi  Avrupa Disleksi Derneği tarafından şöyle tanımlanmıştır,” okuma, heceleme ve yazma becerilerini edinmede nörolojik kökenli bir farklılıktır”. Disleksi, kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde

daha fazla oku

Ebeveyn Tutumlarının Çocuğun Gelişimi Üzerinde Etkileri

Bebek dünyaya geldiğinde ilk sosyal ilişkisini anne ya da bakıcı konumundaki kişiler ile kurar. Kendisine yabancı olan bu dünyada, yaşamını sürdürebileceği bilgi ve becerileri ilk olarak  kendisine bakım veren kişiden öğrenir. Sağlıklı bireylerin yetişmesi onların sağlıklı bir çocukluk geçirmeleriyle yakından ilgilidir. Çocuğun gelişiminde, ruhsal ve fiziksel açıdan sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde ebeveyn- çocuk ilişkisi

daha fazla oku

Dışavurumcu Sanat Terapisi

Sanat terapi, sanat ve psikoterapinin birleşmesiyle oluşan bir psikoterapi  türüdür.       Sanatla terapi; sanatın, bireyin duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmada köprü rolü üstlenerek bilinçdışındaki imgenin bilinç düzeyine çıkarılması ve  kişinin problemlerinin, zorluklarının, acılarının sanat yolu ile değiştirilmesi ve dönüştürülmesidir. Sanatın, dün ve gelecek arasında  köprü rolü üstlenerek kişinin kendiyle ilgili farkındalığını arttırmada aracılık

daha fazla oku

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Sanat Terapisi Atölyeleri

Çocuklarla Dışavurumcu Sanat Terapisi Atölyeleri Çocukların ebeveynleri ve sosyal çevreleriyle olan iletişim becerilerini güçlendirme, duygularını tanıma ve tanımlamalarına yardımcı olma, kendilerini daha iyi ifade edebilme ve özgüven geliştirme amacıyla 10-30 Mart 2018 tarihleri arasında çocuklarla dışavurumcu sanat terapisi atölye çalışmaları yapılmıştır. Çocuklarla Sosyal Beceri Geliştirme Amaçlı Sanat Terapisi Atölyeleri Sanat terapisi sözle ifade edilemeyenlerin sanat

daha fazla oku

Yetişkinlere Yönelik Sanat Terapisi Atölyeleri

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanısı Almış Bireylerle Ebru İle Sanat Terapisi Atölyeleri Travmatize olmuş bireyler ile ilgili birçok çalışmada, sanatın iyileştirici etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kişilerin sıklıkla yoğunlaşmış duygularını sözel olarak ifade etmede zorlandıkları, gerekli kelime ve kavramlardan yararlanamadıkları, içlerinde yaşadıkları o özel duygular için kelimelerin yetersiz ve sınırlı kaldığı gözlenmiştir.Sanat terapisi kişiye, sanat

daha fazla oku

Bilişsel Davranışcı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, düşüncelerini değiştir davranışların da değişir temasını temel alan bir terapi çeşididir. Bu modele göre, insanların duygu ve davranışları, olayları nasıl yorumladıklarından etkilenmektedir. İnsanların ne hissettiğini belirleyen şey, olayın kendisi değil , o olaya ilişkin olarak kişinin kendi zihninde verdiği anlamlardır.Olumsuz ve negatif  otomatik düşünce ve inançların değiştirilmesiyle kişinin davranışlarının da değişeceğini ortaya

daha fazla oku

Yetişkin Sanat Terapisi

Sanatla terapi; ruh sağlığı ve herhangi bir sanat alanında eğitimini tamamlamış bir uzman eşliğinde kişilerde bir gelişmeye neden olmak, bedensel ve ruhsal problemleri azaltmak, motivasyonu arttırmak, stres yaratan etkenler ile baş edebilmelerine yardımcı olmak üzere çeşitli sanat malzemelerinin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Sanat uygulamaları olan resim, müzik, tiyatro, sinema, hareket ve dans gibi alanındaki bütün faaliyetleri

daha fazla oku