Bireysel Psikoterapi

Bireysel Psikoterapi, danışan ile psikoterapistin birebir olarak çalışmasıdır. Bireysel psikoterapi de bireyin kendi başına yol alabilecek farkındalık ve güce ulaşması sağlanır. Amaç bireye, duygu ve davranışları konusunda farkındalık kazandırmak, acıyı değiştirebilme ve dönüştürebilme gücünü sağlamak, zorlayıcı baş edebilme becerilerini kazandırmaktır.

daha fazla oku

Yetişkin Sanat Terapisi

Sanatla terapi; ruh sağlığı ve herhangi bir sanat alanında eğitimini tamamlamış bir uzman eşliğinde kişilerde bir gelişmeye neden olmak, bedensel ve ruhsal problemleri azaltmak, motivasyonu arttırmak, stres yaratan etkenler ile baş edebilmelerine yardımcı olmak üzere çeşitli sanat malzemelerinin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Sanat uygulamaları olan resim, müzik, tiyatro, sinema, hareket ve dans gibi alanındaki bütün faaliyetleri

daha fazla oku

Varoluşçu Terapi

Varoluşçu psikoterapi, bireyin varoluşundan kaynaklanan endişelere odaklanan dinamik bir terapi yaklaşımıdır. Bireyin varoluşun getirileriyle yüzleşmesinden kaynaklanan çatışma üzerinde durmaktadır. Varoluşçu anlayışa göre insan tanımlanması gereken bir nesne değildir insan her şeyden önce bir varoluştur. Varoluşçu yaklaşım insanın biricik oluşu ve özgün olma özelliğini hiçe sayarak bir nesne gibi ele alan yaklaşımlara karşı bir tepki olarak

daha fazla oku

Bilişsel Davranışcı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, düşüncelerini değiştir davranışların da değişir temasını temel alan bir terapi çeşididir. Bu modele göre, insanların duygu ve davranışları, olayları nasıl yorumladıklarından etkilenmektedir. İnsanların ne hissettiğini belirleyen şey, olayın kendisi değil , o olaya ilişkin olarak kişinin kendi zihninde verdiği anlamlardır.Olumsuz ve negatif  otomatik düşünce ve inançların değiştirilmesiyle kişinin davranışlarının da değişeceğini ortaya

daha fazla oku

Grupla Psikoterapi

Grup Terapisi; bu alanında eğitim almış bir psikoterapist yönetiminde yapılır. Bireysel terapilerde çalışma bir danışanla ile yapılırken grup terapi çalışmaları birden fazla katılımcının olduğu, çoğu zaman önceden belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen psikoterapi türüdür. Terapi genellikle haftada bir gün, aynı saatte ve aynı yerde, aynı kişilerle uygulanır. Grup süreci 90-120 dak. arasında değişmektedir. Grup

daha fazla oku

Psikolojik Travmaya Yardım

Kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, çoğu kez olağandışı ve beklenmedik olayların yol açtığı etkilere ruhsal travma diyoruz.Bireyin yaşadığı olaylar sonucu oluşan stres , onun dayanma gücü ve sınırının üzerindeyse psikolojik travma ortaya çıkar. Travma, bireyin ruhsal  ve bedensel varlığını sarsan, yaralayan, inciten olaylar olarak adlandırılmaktadır. Travmatik olayın bireyi hasta etmesinin en önemli

daha fazla oku

Aile Terapisi

Terapinin odağı olarak aileyi alır. Aile içinde ortaya çıkan yaşam sorunlarının, aile içinde ele alınması gerektiği inancıdır. Aile Terapisi, aile bireyleri arasındaki çatışmaları çözümlemek, iletişim problemleri ya da kopuklukların  üstesinden gelmeyi amaçlar. Diğer terapi metodlarından farklı olarak aile terapisi bireyin değil, ailenin sağaltımını amaçlar. Aile terapisinde  bireylerin kişilik ve davranım bozukluklarının aile içeriğinden ayrılamayacağı görüşü

daha fazla oku

Çift Terapisi

Çift terapisi; birbiriyle çatışmada halinde, duygusal ve yakın ilişki yaşayan iki insanın aralarındaki iletişim ve etkileşimi değiştirmek için düzenlenen bir psikoterapi biçimidir. Günlük hayatta aile ve birlikteliklerle ilgili bir çok sorun ruh sağlığı çalışanlarının bu alana yönelmelerine yol açmıştır. Çiftler arasındaki iletişim sorunları çift terapisi için en önemli nedendir. Böyle durumlarda taraflardan biri diğeri tarafından

daha fazla oku

Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme

 Psikolojik ölçme ve değerlendirme; bir takım testler yolu ile bilişsel, duygusal ve davranışsal işlevlerin değerlendirilmesidir. Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, TAT Tematik Algı Testi, MMPI Testi yetişkinler için kullanılan bazı objektif ve projektif testlerdir. Rorschach Mürekkep Lekesi Testi              Rorschach, evrensel bir kişilik değerlendirme testi olup, mürekkep lekelerinin olduğu 10 adet

daha fazla oku