Yetişkinlere Yönelik Sanat Terapisi Atölyeleri

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanısı Almış Bireylerle Ebru İle Sanat Terapisi Atölyeleri Travmatize olmuş bireyler ile ilgili birçok çalışmada, sanatın iyileştirici etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kişilerin sıklıkla yoğunlaşmış duygularını sözel olarak ifade etmede zorlandıkları, gerekli kelime ve kavramlardan yararlanamadıkları, içlerinde yaşadıkları o özel duygular için kelimelerin yetersiz ve sınırlı kaldığı gözlenmiştir.Sanat terapisi kişiye, sanat

daha fazla oku

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Sanat Terapisi Atölyeleri

Çocuklarla Dışavurumcu Sanat Terapisi Atölyeleri Çocukların ebeveynleri ve sosyal çevreleriyle olan iletişim becerilerini güçlendirme, duygularını tanıma ve tanımlamalarına yardımcı olma, kendilerini daha iyi ifade edebilme ve özgüven geliştirme amacıyla 10-30 Mart 2018 tarihleri arasında çocuklarla dışavurumcu sanat terapisi atölye çalışmaları yapılmıştır. Çocuklarla Sosyal Beceri Geliştirme Amaçlı Sanat Terapisi Atölyeleri Sanat terapisi sözle ifade edilemeyenlerin sanat

daha fazla oku

Dışavurumcu Sanat Terapisi

Sanat terapi, sanat ve psikoterapinin birleşmesiyle oluşan bir psikoterapi  türüdür.       Sanatla terapi; sanatın, bireyin duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmada köprü rolü üstlenerek bilinçdışındaki imgenin bilinç düzeyine çıkarılması ve  kişinin problemlerinin, zorluklarının, acılarının sanat yolu ile değiştirilmesi ve dönüştürülmesidir. Sanatın, dün ve gelecek arasında  köprü rolü üstlenerek kişinin kendiyle ilgili farkındalığını arttırmada aracılık

daha fazla oku