Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma, bireyin ruhsal  ve bedensel varlığını sarsan, yaralayan, inciten  olaylar olarak adlandırılmaktadır. Travmatik olayın bireyi hasta etmesinin en önemli nedeni, uyaran fazlalılığı ve bireyin bunlarla  başa çıkmasının imkansız hale gelmesidir. Travmatik olayın ani ve beklenmedik oluşu, olayların kontrol dışında gelişmesi ve kişinin kendisini çaresiz hissedişi, pasiflik, güçsüzlük, yoğun kaygı travmanın nitelikleri arasındadır. Travmatik etki yaratabilecek

daha fazla oku

Depresyon (Majör Depresif Bozukluk) ve Belirtileri

Depresyon, günümüzde en sık rastlanılan ruhsal problemlerden olmaya devam etmektedir. Bireyin kendine bakışını, diğerleriyle olan ilişkisini yani tüm yaşam kalitesini etkileyen bir bozukluktur. Depresyon(majör depresyon), belirli bir nedeni olmadan bireyin kendini sürekli üzüntülü, melankolik veya kederli hissetmesi, bu duruma yoğun bir bunaltı, değersizlik, güçsüzlük, isteksizlik, olumsuz bir bakış açısı gibi duyguların eşlik ettiği, ayrıca beraberinde

daha fazla oku

Ebru Sanatının Sanat Terapisinde Yeri ve Kullanımı

Ebru Sanatının Tanımı ve Tarihçesi Ebru sanatı, ebru teknesi içerisinde özel hazırlanmış suyun yüzeyine ebru boyalarının serpiştirilerek kağıt üzerine alınması sanatıdır. Ebrû kelimesinin, farsça da bulutumsu manasına gelen ebri, Çağatay dilinde kağıt anlamına gelen ebre ya da farsça da su yüzü olarak ifade edilen âb-rû kelimesinden geldiği düşünülmektedir (Derman, 1977). Ebru, Anadolu’ya Türklerin eski vatanından

daha fazla oku

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu ve Çocukluk Travmaları

Dissosiyasyon, ayrılma, bölünme, kopma, çözülme anlamlarına gelen bir kelimedir. Kişiliğin savunma mekanizmalarından biri olan dissosiyasyon, bir bütün olarak fonksiyon gösteren düşünce, bellek, kimlik, duygu gibi süreçlerde yaşanan ayrışmayı ifade etmektedir. Bireyler dış dünyadan gelen stres faktörleri ya da iç dünyadan gelen tehlikeli uyaranlar karşısında psikolojik dengenin devam etmesine yarayan savunma mekanizmalarından biri dissosiyasyondur. Ancak bu

daha fazla oku

Yalnızlık Psikolojisi Üzerine…

Kişi kimi zaman yalnız kalmayı tercih edebilir. Bu bilinçli, farkında olarak, istenilen, özgürce bir seçimdir. Kişinin kendisine özel alan açmasıdır. Öyle zamanlar da gelir ki kişi kendini yalnız da hissedebilir. Bu durum, kişiyi mutlu kılmaktan ziyade içinde olumsuz duyguları barındırır.Yalnızlık; bireyin var olan sosyal ilişkileri ile sahip olmak istediği sosyal ilişkileri arasındaki farktır (Peplau ve

daha fazla oku

Affetmek

Herkesin bir hikayesi var… Belki de yol yorgunu… Hayatın içinde pek çok kere yara almış olabilirsiniz… Bu yaraların kimileri kendiliğinden kapanırken kimileri derin izler bırakır ve ara ara kendini hatırlatır… Birçoğunuzun heybesinde hayal kırıklıkları, üzüntü, öfke ve acı olabilir…size bu duyguları hissettiren kişi, grup ya da durumları affedebilir misiniz…affetmek ya da bağışlamak kişiye ne katar?

daha fazla oku

Çocuklarda Ayrılma Anksiyetisi

Anksiyete bozuklukları, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde görülen en yaygın bozukluklardan birisidir. Çocukluk döneminde görülen geçici korkular ve anksiyete, çocuğun gelişiminin normal bir parçası olarak kabul edilir. Ancak normal çocukluk dönemi korkuları ile patolojik düzeydeki anksiyeteyi birbirinden ayırt etmenin çok kolay olmadığı belirtilmektedir (Kramer ve ark. 2010). Ayrılma anksiyetesi bozukluğu ; en az 4 hafta boyunca

daha fazla oku

Anaokulu Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğumundan temel eğitime kadar geçen sıfır-altı yaş arasındaki dönemi kapsar. Çocuğun bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, erken çocukluk dönemi diye de adlandırılan gelişim ve eğitim sürecidir. Erken çocukluk eğitiminin amacı, temel kavramları kazandırarak çocuğun kendi görüşlerini geliştirmesine, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmesine, girişimci, araştırmacı, öz

daha fazla oku

Psikoterapi Nedir?

I.Yalom, “ Psikoterapi, hayatın yerine geçebilecek yedeği değil, giysili provasıdır”der. Genel olarak insanlar uzun süreli ve tatmin edici bireylerarası ilişkiler kurma ve sürdürmedeki problemleri yüzünden umutsuzluğa düşerler. Bireylerarası modele dayanan psikoterapi, tatmin edici bir ilişkinin önünü tıkayan engelleri ortadan kaldırmaya dayanır. Psikoterapi sayesinde bireyler kendi hayat açmazlarındaki rollerini fark ederler. Kendi rollerini bir kez kabul

daha fazla oku

Sinema Terapi Nedir?

Sinema,  insan yaşamına ait sıradan ya da sıradışı öyküleri ele alarak izleyiciyi bulunduğu yerden  alarak farklı noktalara taşıyabilir. İzleyicinin kendinde olan ya da çok tanıdık gelen duyguları, karakterleri, öyküleri görmesi veya fark etmesiyle iç dinamikleri harekete geçebilir. Ögel (1999, s.1), “Sinema hayatımızın içinde. Hayatımız da sinemanın…. Sıradan ve sıradışı pek fark etmez. İnsanlar ve hayatlarıdır

daha fazla oku

Çocuklarda Ölüm ve Yas Süreci

Ölüm hayatın kaçınılmaz bir parçası ve gerçeğidir. Kayıp ve yas aslında birbirinin içine geçmiş süreçler olarak tanımlanabilir. Evrensel bir olaydır. Bowlby’ e göre kayıpla başa çıkmada sağlıklı veya sağlıksız yolların oluşu; ölen kişinin kimliği ve rolü, yas tutan kişinin yaşı ve cinsiyeti, kaybın şekli ve nedenleri, kayıp sonrası ortamın koşulları, yastaki kişinin kaybedilen kişiyle ilişkisi

daha fazla oku

Anne ya da Babası Cezaevinde Olan Çocuklar

Bebek dünyaya geldiğinde ilk sosyal ilişkisini anne ya da bakıcı konumundaki kişiler ile kurar. Kendisine yabancı olan bu dünyada, yaşamını sürdürebileceği bilgi ve becerileri ilk olarak kendisine bakım veren kişiden öğrenir. Bebeğin kendine bakım veren ile kurduğu ilişkiye “Bağlanma” denir. Bağlanma ilişkisi, bebeğin kendini güvende hissetmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, duygusal yakınlık görme beklentilerinin karșılanması gibi olumlu

daha fazla oku