Psikolojik Travmaya Yardım

Kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, çoğu kez olağandışı ve beklenmedik olayların yol açtığı etkilere ruhsal travma diyoruz.Bireyin yaşadığı olaylar sonucu oluşan stres , onun dayanma gücü ve sınırının üzerindeyse psikolojik travma ortaya çıkar. Travma, bireyin ruhsal  ve bedensel varlığını sarsan, yaralayan, inciten olaylar olarak adlandırılmaktadır. Travmatik olayın bireyi hasta etmesinin en önemli

daha fazla oku

Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme

 Psikolojik ölçme ve değerlendirme; bir takım testler yolu ile bilişsel, duygusal ve davranışsal işlevlerin değerlendirilmesidir. Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, TAT Tematik Algı Testi, MMPI Testi yetişkinler için kullanılan bazı objektif ve projektif testlerdir. Rorschach Mürekkep Lekesi Testi              Rorschach, evrensel bir kişilik değerlendirme testi olup, mürekkep lekelerinin olduğu 10 adet

daha fazla oku