Bilişsel Davranışcı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, düşüncelerini değiştir davranışların da değişir temasını temel alan bir terapi çeşididir. Bu modele göre, insanların duygu ve davranışları, olayları nasıl yorumladıklarından etkilenmektedir. İnsanların ne hissettiğini belirleyen şey, olayın kendisi değil , o olaya ilişkin olarak kişinin kendi zihninde verdiği anlamlardır.Olumsuz ve negatif  otomatik düşünce ve inançların değiştirilmesiyle kişinin davranışlarının da değişeceğini ortaya

daha fazla oku

Yetişkin Sanat Terapisi

Sanatla terapi; ruh sağlığı ve herhangi bir sanat alanında eğitimini tamamlamış bir uzman eşliğinde kişilerde bir gelişmeye neden olmak, bedensel ve ruhsal problemleri azaltmak, motivasyonu arttırmak, stres yaratan etkenler ile baş edebilmelerine yardımcı olmak üzere çeşitli sanat malzemelerinin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Sanat uygulamaları olan resim, müzik, tiyatro, sinema, hareket ve dans gibi alanındaki bütün faaliyetleri

daha fazla oku

Varoluşçu Terapi

Varoluşçu psikoterapi, bireyin varoluşundan kaynaklanan endişelere odaklanan dinamik bir terapi yaklaşımıdır. Bireyin varoluşun getirileriyle yüzleşmesinden kaynaklanan çatışma üzerinde durmaktadır. Varoluşçu anlayışa göre insan tanımlanması gereken bir nesne değildir insan her şeyden önce bir varoluştur. Varoluşçu yaklaşım insanın biricik oluşu ve özgün olma özelliğini hiçe sayarak bir nesne gibi ele alan yaklaşımlara karşı bir tepki olarak

daha fazla oku

Grupla Psikoterapi

Grup Terapisi; bu alanında eğitim almış bir psikoterapist yönetiminde yapılır. Bireysel terapilerde çalışma bir danışanla ile yapılırken grup terapi çalışmaları birden fazla katılımcının olduğu, çoğu zaman önceden belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen psikoterapi türüdür. Terapi genellikle haftada bir gün, aynı saatte ve aynı yerde, aynı kişilerle uygulanır. Grup süreci 90-120 dak. arasında değişmektedir. Grup

daha fazla oku

Çocuk ve Ergen Sanat Terapisi

Sanat terapi, çocuğun  iç dünyasını dışa yansıtması, kendini tanıması, anlaması ve ifade etmesine olanak sağlayarak duygusal ve sosyal gelişimine katkıda bulunur. Çocuklar sözle ifade edemedikleri duygularını sanatın dilini kullanarak dışa yansıtırlar. Renkler, kil, kum, müzik, drama buna aracılık eder ve çocuğun yaşadığı zorlukları ifade etmesine ve çözüm bulmasına katkı sağlar.

daha fazla oku

Çocuk ve Ergen Grupla Psikoterapi

Birden fazla bireyden oluşan grup çalışmasıdır. Grupla psikolojik yardım çalışmaları, bu alanda eğitim almış uzman kişiler tarafından yürütülür. Grup çalışmaları grup yürütücüsü tarafından grubun ihtiyaçları doğrultusunda planlanmış ve yapılandırılmış çalışmalardır. Grup üyelerinin karşılıklı paylaşım ve etkileşim kurarak, farkındalık ve baş etme becerileri geliştirdikleri, kendilerinin ve diğerlerinin duygularını fark ettikleri çalışmalardır. Sosyal beceri geliştirme, dürtü kontrolü,

daha fazla oku

Çocuk ve Ergen Bireysel Psikoterapi

Bireysel psikolojik yardım, danışan ile psikoloji alanında eğitim almış uzmanın birlikte, birebir olarak çalışmasıdır. Bireysel Psikolojik yardım, kişinin kendi duygu ve düşüncelerinin farkına vararak kendini tanımasına olanak sağlar, içgörü kazandırarak baş edebilme becerilerini geliştirir, zorlukların üstesinden gelebilme gücü kazandırır, harekete geçebilme cesareti sağlar. Çocuk ve ergenle bireysel çalışmalarda; sanatla terapi, oyun terapi, bilişsel davranışcı  terapi

daha fazla oku

Çocuk ve Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel-davranışçı terapiler, yaşam problemleri için öğrenme kuramlarını uygulayarak, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelmelerine yardım etmeyi amaçlar. Bilişsel-davranışçı terapi teknikleri bireyin baş etme becerilerini genişleterek kişisel gelişimine ve problemleriyle ilgili yaşantılara uyum göstermesine yardım edebilir. Bu tekniklerden bazıları okulda, evde, iş ortamında uygulanabildiği gibi, boş zaman etkinliği olarak da uygulanabilmektedir. Çocuk ve ergenlerde depresyon,

daha fazla oku

Oyun Terapi

Çocuğun oyun yolu ile duygularını dışavurmasına fırsat tanıyan bir terapi çeşididir. Çocuklar çoğu zaman duygularını sözlü olarak değil oyun yolu ile ifade ederler. Oyun çocuğun iç dünyasını ve duygularını anlamamıza olanak sağlar. Çocukların da kendilerini ve iç dünyalarını ifade etmelerine olanak tanır. Oyun terapisi, duygusal boşalım sağlama, öz- kontrol becerisi geliştirme, empati kurma, kendini ifade

daha fazla oku

Aile Terapisi

Terapinin odağı olarak aileyi alır. Aile içinde ortaya çıkan yaşam sorunlarının, aile içinde ele alınması gerektiği inancıdır. Aile Terapisi, aile bireyleri arasındaki çatışmaları çözümlemek, iletişim problemleri ya da kopuklukların  üstesinden gelmeyi amaçlar. Diğer terapi metodlarından farklı olarak aile terapisi bireyin değil, ailenin sağaltımını amaçlar. Aile terapisinde  bireylerin kişilik ve davranım bozukluklarının aile içeriğinden ayrılamayacağı görüşü

daha fazla oku

Psikolojik Travmaya Yardım

Kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, çoğu kez olağandışı ve beklenmedik olayların yol açtığı etkilere ruhsal travma diyoruz.Bireyin yaşadığı olaylar sonucu oluşan stres , onun dayanma gücü ve sınırının üzerindeyse psikolojik travma ortaya çıkar. Travma, bireyin ruhsal  ve bedensel varlığını sarsan, yaralayan, inciten olaylar olarak adlandırılmaktadır. Travmatik olayın bireyi hasta etmesinin en önemli

daha fazla oku