Oyun Terapi

Çocuğun oyun yolu ile duygularını dışavurmasına fırsat tanıyan bir terapi çeşididir. Çocuklar çoğu zaman duygularını sözlü olarak değil oyun yolu ile ifade ederler. Oyun çocuğun iç dünyasını ve duygularını anlamamıza olanak sağlar. Çocukların da kendilerini ve iç dünyalarını ifade etmelerine olanak tanır. Oyun terapisi, duygusal boşalım sağlama, öz- kontrol becerisi geliştirme, empati kurma, kendini ifade

daha fazla oku

Çocuk ve Ergen Bireysel Psikoterapi

Bireysel psikolojik yardım, danışan ile psikoloji alanında eğitim almış uzmanın birlikte, birebir olarak çalışmasıdır. Bireysel Psikolojik yardım, kişinin kendi duygu ve düşüncelerinin farkına vararak kendini tanımasına olanak sağlar, içgörü kazandırarak baş edebilme becerilerini geliştirir, zorlukların üstesinden gelebilme gücü kazandırır, harekete geçebilme cesareti sağlar. Çocuk ve ergenle bireysel çalışmalarda; sanatla terapi, oyun terapi, bilişsel davranışcı  terapi

daha fazla oku

Çocuk ve Ergen Sanat Terapisi

Sanat terapi, çocuğun  iç dünyasını dışa yansıtması, kendini tanıması, anlaması ve ifade etmesine olanak sağlayarak duygusal ve sosyal gelişimine katkıda bulunur. Çocuklar sözle ifade edemedikleri duygularını sanatın dilini kullanarak dışa yansıtırlar. Renkler, kil, kum, müzik, drama buna aracılık eder ve çocuğun yaşadığı zorlukları ifade etmesine ve çözüm bulmasına katkı sağlar.

daha fazla oku

Çocuk ve Ergen Grupla Psikoterapi

Birden fazla bireyden oluşan grup çalışmasıdır. Grupla psikolojik yardım çalışmaları, bu alanda eğitim almış uzman kişiler tarafından yürütülür. Grup çalışmaları grup yürütücüsü tarafından grubun ihtiyaçları doğrultusunda planlanmış ve yapılandırılmış çalışmalardır. Grup üyelerinin karşılıklı paylaşım ve etkileşim kurarak, farkındalık ve baş etme becerileri geliştirdikleri, kendilerinin ve diğerlerinin duygularını fark ettikleri çalışmalardır. Sosyal beceri geliştirme, dürtü kontrolü,

daha fazla oku

Çocuk ve Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel-davranışçı terapiler, yaşam problemleri için öğrenme kuramlarını uygulayarak, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelmelerine yardım etmeyi amaçlar. Bilişsel-davranışçı terapi teknikleri bireyin baş etme becerilerini genişleterek kişisel gelişimine ve problemleriyle ilgili yaşantılara uyum göstermesine yardım edebilir. Bu tekniklerden bazıları okulda, evde, iş ortamında uygulanabildiği gibi, boş zaman etkinliği olarak da uygulanabilmektedir. Çocuk ve ergenlerde depresyon,

daha fazla oku