Hakkımda

Psikolog / Psikoterapist / Ebru Sanatçısı Aysun Aktaş Özkafacı

19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü bitirdi.2012 yılında İstanbul Ar-el Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlayarak, uzmanlık derecesini almıştır.

2008-2010 yılları arasında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği tarafından Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği’nin (EABCT) eğitim standartlarına uyumlu olarak Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından “Kognitif ve Davranış Terapilerinin Temel İlkeleri ve Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Kullanımı” alanında verilen 200 saatlik  teorik eğitim ve süpervizyonları başarıyla tamamlamıştır. 2020 yılında Dr.Tahir Özakkaş tarafından verilen “Bütüncül Psikoterapi” eğitimini almaya başladı. 2016 yılında İST-KA ve Üsküdar kaymakamlığı tarafından yürütülen Hollanda ortaklı “Olumlu Davranış Geliştirme” projesinde formatörlük yapmıştır. Başarıyla tamamlanan proje kapsamında Üsküdar Kaymakamlığı tarafından kendisine teşekkür belgesi verilmiştir .2016-2018 yıllarında devam eden İ.Ü Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı “Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyonu programını başarıyla bitirmiştir. 2017 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Sosyal Psikiyatri Anabilim dalında, yataklı servis hastaları ve ayaktan hastalarla olmak üzere ayrı ayrı düzenlenen “Ebru Atölyelerinin yürütücülüğünü yapmaktadır İ.Ü Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında devam eden eğitimini “Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanısı Almış Bireylerle Ebru ile Yapılan Sanat Psikoterapisinin Depresyon, Anksiyete ve Umutsuzluk düzeyine Etkisi” konulu araştırma projesi ile tamamlamıştır. 2018 yılında Uluslararası Psikiyatri hemşireliği kongresinde bu araştırma projesini bildiri olarak sunmuştur. 2019 yılında Uluslararası Toplum ve Şizofreni kongresine “Ruhsal Bozukluk Tanılı Bireylerde Ebru Sanatının Kullanıldığı Grup Terapi Sürecinin Değerlendirilmesi” konulu araştırmayla katılmıştır. 2020 yılında 4.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresine katıldığı bildiriyle birincilik sunum ödülü almıştır. 2020 yılında Doç. Dr. Nurhan Eren ile birlikte The Arts in Psychothearpy dergisinde, “Effect of art psychotherapy using marbling art on depression, anxiety, and hopelessness in female survivors of domestic violence with PTSD” başlıklı makaleleri yayınlanmıştır. 2021 yılında VI.Uluslararası X.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği kongresine “Covid-19 Salgını Sürecinde Ruhsal Bozukluk Tanılı Bireylerle Yapılan Ebru Sanatı İle Grup Sanat Psikoterapisi Sürecinin Değerlendirilmesi” başlıklı bildirisiyle katılmıştır. 2021 yılında 5.Bütüncül Psikoterapi kongresine “Kaostan Düzene Geçiş: Sanat ve Yaratıcılık Bağlamında Üç Ayrı Sanatçının (Ressam Fikret Mualla, Yazar Lewis Carroll, Müzisyen Chester Bennington) Yaşamına Bütüncül Bakış” başlıklı Panel çalışmasıyla katılmıştır. Bu Panelde yaptığı sunumu makaleye dönüştürmüş ve dergi parkta Bütüncül Psikoterapisi dergisinde makale olarak yayınlanmıştır. 2022 yılı Nisan ayında İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlenen 38. The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI -Bütüncül Psikoterapi) kongresine panel ve atölye çalışmasıyla katılmıştır.

Sanat Psikoterapileri derneğinin asil üyesidir ve derneğin “görsel sanatlar” komisyonunda çalışmalarına devam etmektedir. 2016 yılında Bağlarbaşı İhtisas okulunda başladığı ebru eğitimine ebru sanatçısı Yılmaz Eneş’in öğrencisi olarak devam etmiştir.  2017 yılında Temel sanat eğitimi dersleri almıştır. 2018 yılında 784 saatlik “Sanat ve Tasarım” eğitimini tamamlayarak Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsünden başarı sertifikası almıştır. 2018 yılında farklı tarihlerde İstanbul Üniversitesi Enuygar sanat atölyesinde üniversite öğrencilerine yönelik birçok kez Ebru sanatı workshop’u düzenlemiştir. Halen TİSEM de Minyatür sanatı eğitimine devam etmektedir.2004 yılı Eylül ayında Jakarta’da Indian Cultural Center’da başladığı yoga eğitimine, 3 ay sonra haftanın üç günü bire-bir özel dersler alarak devam etmiştir. 200 saati aşan yoga eğitimi 2005 yılı haziran ayında tamamlamıştır.

Bugüne kadar birçok objektif ve projektif test eğitimi almıştır. Belediye ve özel kurumda seminerler ve eğitimler vermiş, sanat psikoterapisi atölyeleri düzenlemiştir.

Kullandığı Terapi Ekolleri

Bütüncül Psikoterapi

Bilişsel Davranışcı Terapi

Psikodinamik Psikoterapiler

İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi

Aktarım Odaklı Terapi

Destekleyici Psikoterapi

Aldığı Eğitimler

EMDR 1.Düzey Eğitimi ( Asena Yurtsever-Emre Konuk/ Ay Enstitü-2022)

Aktarım Odaklı Terapi (Prof.Dr.Doğan Şahin-2021)

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (Psikoterapi Enstitüsü Tahir Özakkaş- 2020 yılı-19.dönem )

Aile Danışmanlığı Eğitimi (Milli Eğitim Bakanlığı-2021)

Bilişsel Davranışcı Terapi Eğitimi (2008-2010 yıllarında Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen)

Rorschach Testi (Tevfika İkiz-2019)

Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyonu Programı (İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Sosyal Psikiyatri Servisi 2016-2018 yıllarında)

Sanat ve Tasarım Eğitimi (784 saatlik İstanbul Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsünden/ 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika)

Bağımlılıkla Mücadele Kursu (Yeşilay -2014 yılı)

Çözüm Odaklı Terapi (Okan Üniversitesi- Nevin Dölek tarafından-2012 yılı)

Psiko-sosyal Müdahale Eğitimi (2012)

MMPI (Türk Psikologlar derneği- 2010)

Cat ve Louisa Duss Projektif Cocuk Testleri (2012)

Uzmanlık Alanları

Ergen ve Yetişkinlerle bireysel ve grupla psikoterapi yapmaktadır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu,

Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları (Panik Atak, Sosyal Fobi, Özgül Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk),

Öfke Kontrol Sorunları

Stres ve Stresle Başaçıkabilme

Özgüven ve Özsaygı Problemi

Korkular

Yas ve Kayıp

Sosyal Problemler

Teknoloji Bağımlılığı

Boşanma ve Ayrılık

Yeme Bozuklukları,

Duygusal Yeme

Cinsel Kimlik

Cinsel İşlev Bozuklukları,

İlişki ve İletişim Sorunları,

Kişilik Örüntüleri (Borderline, Şizoid, Narsisistik Yapılar)

Çoğul Kimlik (Dissosiyatif Kimlik)

Yakın İlişkiler uzmanlık ve çalışma alanlarımdır.

Üyesi Olduğu Dernekler:

SEPI (Society for Explorationof Psychotherapy Integration)

IAPSP (Internatıonal Association for Psychoanalytic Self Psychology )

Sanat Psikoterapileri Derneği

Psikoterapi Enstitüsü Derneği

Emdr Derneği

Kognitif Davranış Terapileri Derneği (KDTD)

Türk Psikologlar Derneği

 

Spread the love
yayınlanan
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir