Psikolojik Travmaya Yardım

Kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, çoğu kez olağandışı ve beklenmedik olayların yol açtığı etkilere ruhsal travma diyoruz.Bireyin yaşadığı olaylar sonucu oluşan stres , onun dayanma gücü ve sınırının üzerindeyse psikolojik travma ortaya çıkar. Travma, bireyin ruhsal  ve bedensel varlığını sarsan, yaralayan, inciten olaylar olarak adlandırılmaktadır. Travmatik olayın bireyi hasta etmesinin en önemli nedeni, uyaran fazlalılığı ve bireyin bunlarla  başa çıkmasının imkansız hale gelmesidir. Travmatik olayın ani ve beklenmedik oluşu, olayların kontrol dışında gelişmesi ve kişinin kendisini çaresiz hissedişi, pasiflik, güçsüzlük, yoğun kaygı travmanın nitelikleri arasındadır.

Travmatik süreç geçiren her bireyin yaşadıklarına verdiği tepki ya da bu durumla baş etme yöntemleri farklılık gösterebilir. Bireysel farklılıklar, sosyal çevre, aile, kültür,geçmiş yaşantılar gibi pek çok faktör  etkili olmaktadır. Travmatik bir olay karşısındaki tepkinin evrensel özellikleri olmasına karşın etnik-kültürel faktörler kişinin TSSB’ye yakalanma olasılığı, ifade edişi ve tedaviye yanıtında rol oynayabilmektedir. Bazen de, sıradan gibi görünen ya da çoğu insan için bir felaket gibi görünmeyen olaylar, söz konusu olayın kişi için öznel bir anlamı olması nedeniyle TSSB’ye neden olabilmektedir.

Travmatik yaşam olaylarına maruz kalan bazı bireylerin, bu travmatik yaşam olaylarından sonra pozitif değişimler de yaşadıkları belirlenmiştir. Bu değişim; yaşam değeri algısında yükselme, kişilerarası ilişkilerin daha anlamlı hale gelmesi, bireyin kendilik algısının güçlenmesi, manevi ve varoluşsal değerlerde artış şeklinde kendini göstermektedir. Yaşadıklarınızla ilgili olarak; anılarda sık  tekrarlanma, sık kabuslar görme,öfke, sık ağlama nöbetleri, huzursuzluk, uykuya dalmada güçlük çekme, yaşanılan olayın önemli kısımlarını unutma, olayla ilgili her şeye aşırı duyarlılık ve tepki verme, kendini güçsüz hissetme, insanlardan uzaklaşma, yoğun kaygı duyguları gibi belirtiler bir aydan uzun süredir devam ediyorsa profesyonel yardım almalısınız.

 

Spread the love
yayınlanan