Yetişkinlere Yönelik Sanat Terapisi Atölyeleri

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanısı Almış Bireylerle Ebru İle Sanat Terapisi Atölyeleri

Travmatize olmuş bireyler ile ilgili birçok çalışmada, sanatın iyileştirici etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kişilerin sıklıkla yoğunlaşmış duygularını sözel olarak ifade etmede zorlandıkları, gerekli kelime ve kavramlardan yararlanamadıkları, içlerinde yaşadıkları o özel duygular için kelimelerin yetersiz ve sınırlı kaldığı gözlenmiştir.Sanat terapisi kişiye, sanat yaparak sembolik ve metaforik olarak iletişim fırsatı sunar. Kişinin içinde sözün olmadığı fantezi, imge,düşünce, duygu ve deneyimlerine bir biçim vermesini sağlar.Bu atölyelerde ebru sanatı iletişim aracı olarak kullanılmıştır.

Ebru sanatı tek bir damladan varoluşsal sürecine başlamaktadır. Kişiyi kendi varoluş durumunu, korkularını, seçimlerini, sınırlılıklarını düşünmeye,  kendi içine bakmaya ve varoluşuyla ilgili durumlara kulak vermeye cesaretlendirmektedir. Ebru sanatı, belirsizlikle baş etme, kısır ve sıkışmış deneyimlere farklı bakış açısı kazandırma da aracılık etmektedir. Figüratif ebru çalışmaları ise kişiye, kaygı ile baş etme, kendi kontrolü dışındaki durumlarla başa çıkabilmeyi öğretir.

Atölye Çalışmaların İçeriği

Atölye çalışmaları, önceden yapılandırılmış program üzerinden uygulanmıştır. Her oturumda belirlenen hedef doğrultusunda ebru sanatı uygulanmış ve ortaya çıkan ürün üzerinden grup terapisiyle  süreç değerlendirilmiştir. Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısı almış, 8 kadın katılımcı ile çalışılmıştır.

Atölye Amaç ve Hedefleri

Yapılandırılmış 14 oturumdan bazılarının amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir.

Amaç/Hedefler

Duygularımızı fark edebilme

Güçlü yanlarımızı keşfedebilme, fark edebilme

Güvenli alan oluşturma

“Şimdi ve burada” hissettiği duyguları fark edebilme

Dün ve bugünü fark edebilme. Eski ile yeni arasında bağ kurabilme, işlevini yitirmiş olanı fark edebilme ve bırakabilme

Süre: Çalışma Ocak – Nisan 2018 ayları arasında 14 ayrı oturum olarak uygulanmıştır.

Atölye Yürütücü ve Terapisti: Aysun Aktaş

Spread the love