Çocuk ve Ergenlere Yönelik Sanat Terapisi Atölyeleri

Çocuklarla Dışavurumcu Sanat Terapisi Atölyeleri

Çocukların ebeveynleri ve sosyal çevreleriyle olan iletişim becerilerini güçlendirme, duygularını tanıma ve tanımlamalarına yardımcı olma, kendilerini daha iyi ifade edebilme ve özgüven geliştirme amacıyla 10-30 Mart 2018 tarihleri arasında çocuklarla dışavurumcu sanat terapisi atölye çalışmaları yapılmıştır.

Çocuklarla Sosyal Beceri Geliştirme Amaçlı Sanat Terapisi Atölyeleri

Sanat terapisi sözle ifade edilemeyenlerin sanat  yolu ile dışavurumudur. Kişilerin dillendiremedikleri  duygu ve düşüncelerini; resim, müzik, heykel, drama, ebru, şiir gibi aracıları kullanarak ifade etmeleridir. Sanat terapisi çocukların duygularını ifade etme ve açığa çıkarmada çok etkili bir yöntemdir.

Çocuğun kendisini özgürce ifade edebileceği bir ortam sağlar. Çocuk sanat terapisi ile dürtülerini kontrol etmeyi öğrenebilir, kendine olan güveni artabilir, zamanı daha iyi kullanmayı ve ayarlamayı öğrenebilir, sosyal becerileri güçlenebilir. Çocuğun zorluklarla baş etmesine, sınırlarının farkına varmasına, travmasını atlatmasına katkı sağlar.

Sanat terapisi çocuğun iç dünyasını dışa yansıtmasını sağlarken, kendini tanımasına ve ifade etmesine olanak sağlar.

Sosyal Beceri Geliştirme Atölyelerinin Hedef Amaçları:

1.Duygularını tanıma ve tanımlayabilme becerisi kazandırma

2.Ebeveyn ve arkadaşları ile iletişim becerilerini güçlendirme

3.Kendini ifade edebilme becerisi geliştirme

4.Grup içerisinde söz alabilme becerisi geliştirme

5.Özgüven gelişimine katkı sağlama

6.Hayır diyebilme becerisi kazandırma

Spread the love
yayınlanan