Dışavurumcu Sanat Terapisi

Sanat terapi, sanat ve psikoterapinin birleşmesiyle oluşan bir psikoterapi  türüdür.

      Sanatla terapi; sanatın, bireyin duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmada köprü rolü üstlenerek bilinçdışındaki imgenin bilinç düzeyine çıkarılması ve  kişinin problemlerinin, zorluklarının, acılarının sanat yolu ile değiştirilmesi ve dönüştürülmesidir. Sanatın, dün ve gelecek arasında  köprü rolü üstlenerek kişinin kendiyle ilgili farkındalığını arttırmada aracılık etmesidir. Sanat terapisinde, resim, müzik, dans ve hareket, seramik, ebru, fotoğraf, drama gibi faklı sanat dallarından faydalanılır.

      Amerikan Sanat Terapisi Derneği sanat terapisini; her yaştan bireylerin zihinsel, fiziksel ve duygusal varlıklarını iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla sanat yapmanın yaratıcı sürecini kullanan bir ruh sağlığı mesleği olarak tanımlamaktadır. Sanat terapi, diğer terapi ekollerinde de olduğu gibi uzmanlık gerektirir ve bu alanda eğitim almış profesyoneller tarafından uygulanır.

     Dışavurumcu sanat terapisi, iletişimi kolaylaştırır, stres ve kaygıyı azaltır, farkındalığı arttırır, acıyı dönüştürmeyi kolaylaştırır, duygusal boşalımı sağlar, farklı baş etme becerilerini geliştirir, duygu ve düşüncelerin daha kolay ifade edilmesini sağlar.

     Dışavurumcu sanat terapisi; ani kayıp, yas, iletişim zorlukları, problem çözme, sosyal beceri geliştirme, olumlu davranış geliştirme gibi konularda sıklıkla kullanılır.

     Sanat Psikoterapisi; Sözel iletişim bozukluğu, Travma sonrası stres bozukluğu, Davranış bozukluğu gösteren çocuklar, Onkoloji hastaları, Psikosomatik bozukluklar, Otizmli bireyler, Mental bozukluklar ve Kişilik bozuklukları gibi alanlarda da kullanılır.

Spread the love
yayınlanan