Çocuklarda Sosyal Becerilerin Gelişiminin Önemi

Sosyal Beceri, bireyin çevresi ile uyumunda ve diğer insanlarla olan ilişkisinde oldukça önemlidir. Kişilerarası olumlu ilişkilerin kurulabilmesi ve sürdürülebilmesi için bireylerin birbirlerine duygu, düşünce ve isteklerini iletebilmeleri gerekmektedir. Bunun için de bireylerin birtakım sosyal becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Bebek dünyaya geldiğinde ilk sosyal ilişkisini anne ya da bakıcı konumundaki kişiler ile kurar. Kendisine yabancı olan

daha fazla oku

Bir Öğrenme Güçlüğü: Disleksi

     BİR ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ : DİSLEKSİ Öğrenme bozukluğu; dinleme, konuşma , okuyup yazma, imla, muhakemede bulunma ve matematiksel beceri eksikliği olarak ifade edilmektedir. Disleksi  Avrupa Disleksi Derneği tarafından şöyle tanımlanmıştır,” okuma, heceleme ve yazma becerilerini edinmede nörolojik kökenli bir farklılıktır”. Disleksi, kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde

daha fazla oku

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma, bireyin ruhsal  ve bedensel varlığını sarsan, yaralayan, inciten  olaylar olarak adlandırılmaktadır. Travmatik olayın bireyi hasta etmesinin en önemli nedeni, uyaran fazlalılığı ve bireyin bunlarla  başa çıkmasının imkansız hale gelmesidir. Travmatik olayın ani ve beklenmedik oluşu, olayların kontrol dışında gelişmesi ve kişinin kendisini çaresiz hissedişi, pasiflik, güçsüzlük, yoğun kaygı travmanın nitelikleri arasındadır. Travmatik etki yaratabilecek

daha fazla oku

Ebeveyn Tutumlarının Çocuğun Gelişimi Üzerinde Etkileri

Bebek dünyaya geldiğinde ilk sosyal ilişkisini anne ya da bakıcı konumundaki kişiler ile kurar. Kendisine yabancı olan bu dünyada, yaşamını sürdürebileceği bilgi ve becerileri ilk olarak  kendisine bakım veren kişiden öğrenir. Sağlıklı bireylerin yetişmesi onların sağlıklı bir çocukluk geçirmeleriyle yakından ilgilidir. Çocuğun gelişiminde, ruhsal ve fiziksel açıdan sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde ebeveyn- çocuk ilişkisi

daha fazla oku

Çocuklarda Nasıl Olumlu Davranış Geliştirebiliriz?

Birçok ebeveynin çocukları ile ilgili geleceğe yönelik hayalleri, planlamaları olduğunu söyleyebiliriz. Bu hayallerin ve dileklerin başında muhtemelen çocuklarının “iyi birer insan olmaları” geliyor. Bunun anlamı hepimizin için farklı olabilir. İyi insan olmak nedir peki..? Bana göre ya da size göre diye değişen bir kavram mıdır? Ya da yaşanılan kültüre göre farklılık gösterir mi? İyi insan

daha fazla oku